Ring oss på 040-667 05 42

Priser för hembesök

Vi vill att hembesök skall kunna vara ett bra alternativ för alla djur och djurägare. Därför har vi beslutat oss för att ta liknade priser som andra mindre smådjurskliniker. Det enda vi tar extra för är en framkörningsavgift.

Ett hembesök kostar därför endast 400 kr i framkörningsavgift oavsett hur många djur som behandlas. Utanför Kungsbacka tillkommer en milersättning på 30 kronor. Vid hembesök som har längre restid än 30 minuter enkel väg tillkommer tidstillägg.

Kostnad för utförda behandlingar tillkommer enligt normal prislista. Se våra prisexempel.

Rejta oss

Gilla oss